Projecte científic

Projecte científic:

“Recicles o contamines?”

Davant la problemàtica del gran volum de residus que generem, ens

plantegem com podem reduir el volum de deixalles que van a parar a

l’abocador.

La idea és transformar els residus en recursos per tal de reduir el seu impacte

mediambiental, evitar l’esgotament de recursos i contribuir a un

desenvolupament més sostenible.

Pensem que és molt important la sensibilització de les persones per tal de

reciclar més i millor. Per això hem elaborat unes campanyes per promoure la

recollida selectiva i el reciclatge.

També hem construït mobles reutilitzant material com la fusta i altres objectes

amb material reciclat.

Anuncis